Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/ CVC Thẩm định KHDN Miền Nam

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thẩm định trực tiếp các hồ sơ tín dụng được cung cấp

 • Chịu trách nhiệm về chất lượng và các đề xuất đối với các hồ sơ thẩm định

 • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trực tiếp thẩm định khách hàng .

 • Kiểm soát báo cáo thẩm định các hồ sơ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.

 •  Yêu cầu bắt buộc: Đã có 02 năm ở vị trí tương đương, hoặc CV QHKH DN lớn, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng.

 •   Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp.

 • Có kỹ năng tốt trong việc phân tích tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh.

 • Có khả năng làm việc độc lập  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.