Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Chuyên viên chính Marketing Hoạt động - Phòng Marketing Hoạt động - Khối Chính sách Sản phẩm

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Arts / Creative Design, Banking
 • 19/07/2017

Job Description

 • Là đầu mối nhận các công việc liên quan tới công tác truyền thông về sản phẩm, dịch vụ của Khối Chính sách sản phẩm và các Khối kinh doanh theo từng thời kỳ.
 • Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông để quảng bá cho sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng trên cơ sở ngân sách của Khối Chính sách sản phẩm, các khối kinh doanh đã được phê duyệt
 • Giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho sản phẩm, dịch vụ mới tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống.
 • Chịu trách nhiệm về tin tức, quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng
 • Khảo sát hiệu quả truyền thông và có báo cáo khi kết thúc mỗi chương trình truyền thông cho sản phẩm dịch vụ
 • Tổng hợp phân tích đối thủ cạnh tranh và thị trường
 • Lập kế hoạch & xây dựng ngân sách truyền thông sản phẩm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing.
 • Trình độ tiếng Anh: sử dụng tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng
 •  Trình độ tin học: sử dụng tốt các chương trình MS Office (Words, Excel, Outlook…)
 • Đối với vị trí Chuyên viên: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc đảm nhận vị trí tương đương tại các ngân hàng khác
 • Đối với vị trí Chuyên viên chính: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc đảm nhận vị trí tương đương tại các ngân hàng khác
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng quan sát, phân tích marketing và nhận định vấn đề
 • Sáng tạo, năng động, nhanh nhạy với các xu hướng thị trường

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn ( có kèm ảnh ).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (không cần công chứng).

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển gửi về hộp thư: mai.pp@seabank.com.vn;

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email Ngân hàng

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.