Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Chính Kiểm soát tuân thủ Hệ thống

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division
 • 30/04/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu, cập nhật văn bản, quy định nội bộ, chuẩn bị số liệu phục vụ công tác kiểm tra theo phân công của Cấp quản lý
 • Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ tại các Khối/Trung tâm/ Phòng/ Ban nghiệp vụ Hội sở và Công ty con của SeABank;
 • Kiểm tra tuân thủ theo chuyên đề trọng yếu được nhận diện trong từng thời kỳ
 • Tổng hợp kết quả kiểm tra kiểm soát đối với phần hành công việc được giao, kiến nghị khắc phục các tồn tại/ sai sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra.
 • Rà soát hệ thống văn bản nội bộ nhằm xác định các rủi ro/ bất cập và đề xuất/ kiến nghị khắc phục
 • Tham gia lập các biên bản/báo cáo kiểm tra kiểm soát theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục theo kiến nghị
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề hệ thống nêu trong biên bản/ báo cáo kiểm soát tuân thủ
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Cử nhânTài chính, Kế toán/Kiểm toán, Ngân hàng
 • Kinh nghiệm chuyên môn:

+ Đối với vị trí Chuyên viên: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát/ kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng

+ Đối với vị trí Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp: Từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trở lên liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát/ kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng

 • Ưu tiên: các ứng viên đã có kinh nghiệm kiểm tra kiểm soát các Khối/Trung tâm/ Phòng/ Ban nghiệp vụ Hội sở và Công ty con tại các Tổ chức tín dụng

Các kỹ năng:  

 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Chịu được áp lực công việc cao

Yêu cầu khác:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Có ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.