Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Chính sách khách hàng và Giải pháp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Banking
 • 31/07/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp phân công, trên cơ sở các nhiệm vụ sau
 2. Chịu trách nhiệm trực tiếp và hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan trong Ngân hàng trong việc xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phù hợp với nhu cầu và đặc thù của KHDN thuộc quản lý của Khối KHDN lớn bao gồm:
  1. Sản phẩm/ dịch vụ;
  2. Chính sách chăm sóc KH của Khối KHDN lớn;
  3. Ủy quyền/ phân quyền nội bộ của Khối KHDN lớn liên quan đến công tác kinh doanh của Khối.
 3. Là đầu mối của Khối KHDN lớn tương tác với các bộ phận có liên quan trong Ngân hàng trong việc đưa ra các đề xuất và tham gia điều chỉnh/ xây dựng chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm/ dịch vụ.
 4. Phối hợp với các đơn vị chức năng Nghiên cứu thị trường tại Hội sở và bộ phận ngân hàng giao dịch thực hiện các nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng để xây dựng cung cấp các SP, DV giải pháp ngân hàng giao dịch cho khách hàng.
 5. Làm việc với các bộ phận liên quan xây dựng cơ chế giá, chinh sách lãi suất dành cho KH trên cơ sở cân đối hiệu quả mang lại cho NH.
 6. Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và quản lý hiệu quả các chính sách giá và lãi suất.
 7. Phối hợp với Trung tâm phân tích và quản trị Hiệu quả và Khối Tài chính đo lường hiệu quả triển khai cho KH và chuỗi KH.
 8. Tham gia trực tiếp cùng đội ngũ kinh doanh  vào các hoạt động tiếp cận KH, tư vấn và bán các giải pháp/SP/DV/ mục tiêu, khai thác  tối đa việc sử dụng các giải pháp/ sản phẩm/Dịch vụ mục tiêu.
 9. Tiếp nhận nhu cầu của KH từ đội ngũ kinh doanh /từ KH, phối hợp với các bộ phận liên quan để thống nhất xây dựng bản chào giải pháp/SP/Dịch vụ tới KH, trực tiếp trao đổi với KH về những bản chào này sau khi đã thống nhất với đội ngũ kinh doanh.
 10. Cùng với Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp và các cán bộ của Bộ phận Chính sách khách hàng và giải pháp phối hợp với các phòng ban triển khai các nhiệm vụ được giao..

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn/ Giám đốc TT Hỗ trợ kinh doanh/Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp  và quy định của SeABank theo từng thời kỳ.

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ: Đại học.  
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Thương mại, Tài chính ngân hàng hoặc tương đương.
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác:
 • Tiếng Anh: Đọc và dịch tài liệu chuyên môn.
 • Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm công tác:   

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc vị trí quản lý, thẩm định khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng, tổ chức tài chính có quy mô, uy tín tương đương.  

3. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu quy trình tác nghiệp, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, các kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại, ngân hàng giao dịch dành cho khách hàng doanh nghiệp
 • Am hiểu thị trường và ngành kinh tế.
 • Có hiểu biết về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và pháp luật ngân hàng
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng tìm kiếm và phân tích thông tin;
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro và giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng;
 • Kỹ năng phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền của khách hàng doanh nghiệp;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 1. Yêu cầu khác:       

Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại website:  http://tuyendung.seabank.com.vn  hoặc gửi Đơn dự tuyển về  hộp thư: trang.hm@seabank.com.vn
 • Mẫu đơn dự tuyển tải về  TẠI ĐÂY
 • LƯU Ý
 • Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: Haiduong_vịtríứngtuyển_Nguyen Thi A).

  Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.