Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Báo cáo phân tích Hỗ trợ Kinh doanh

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.     Thực hiện các báo cáo:

-     Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng làm nổi bật các chỉ số hoạt động chính nhằm thúc đẩy kinh doanh qua các hạng mục như: sản phẩm, kênh, địa lý

-     Các công việc theo yêu cầu của Khối Kinh doanh và quản lý các cấp.

2.     Phân tích: phân tích chuyên sâu về các hoạt động hàng ngày của ngân hàng (thẻ tín dụng, cho vay, huy động vốn,...) để hỗ trợ Khối Kinh doanh trong việc ra quyết định.

3.     Tham gia các dự án theo phân công.

Job Requirement

Chuyên môn:

-     Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng, có kiến thức về vận hành trong Ngân hàng.

-     Có khả năng và yêu thích phân tích số liệu.

Kỹ năng:

-     Kỹ năng phân tích tốt - có thể truyền tải các vấn đề kinh doanh vào các phân tích có ý nghĩa.

-     Khả năng nghiên cứu học hỏi

-     Chú trọng đến chi tiết

-     Tư duy logic

Trình độ học vấn: Đại học hoặc cao hơn liên quan đến tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế, toán kinh tế.

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành MIS hoặc toán kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

-     Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Có kinh nghiệm phân tích kinh doanh, MIS là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.