Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên gia cao cấp Phê duyệt Tín dụng độc lập

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 15 Years
 • Competitive
 • Banking, Project Management, Executive management, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
 • 05/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Báo cáo trực tiếp và tham mưu cho Giám đốc Phê duyệt tín dụng về các công việc liên quan đến Phê duyệt tín dụng.
 2. Thực hiện phê duyệt tín dụng phù hợp với định hướng, chính sách, quy định, sản phẩm, khẩu vị rủi ro của SeABank từng thời kỳ.
 3. Đảm bảo việc phê duyệt nhất quán, rõ ràng, khả thi, đảm bảo lợi ích và mục tiêu tăng trưởng tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng từng thời kỳ và tính tuân thủ các quy định, quy trình liên quan của SeABank.Tuân thủ quy định tiêu chuẩn Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với hoạt động phê duyệt tín dụng.
 4. Đề xuất ban hành các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ công tác phê duyệt tín dụng.
 5. Tham mưu và đề xuất việc xây dựng, cải tiến các chính sách quản lý rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro tín dụng, sản phẩm tín dụng, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho ngân hàng nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và kiểm soát rủi ro tín dụng.
 6. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các ĐVKD trong việc đưa ra giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng phù hợp.
 7. Phát hiện và cảnh báo các trường hợp vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác yêu cầu, chỉ đạo từ Giám đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng và Ban lãnh đạo ngân hàng.

Job Requirement

            1. Trình độ học vấn:                     

Yêu cầu trình độ Đại học trở lên Khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh; ưu tiên có trình độ trên Đại học/Master chuyên sâu về tài chính – ngân hàng của các trường đại học nước ngoài.

2.    Kinh nghiệm công tác:  

 • Đang giữ vị trí tương đương trong hệ thống hoặc Tổ chức tín dụng khác.
 • Có kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng, chính sách tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.
 • Với Chuyên gia phê duyệt cấp A: Có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động phê duyệt / thẩm định tín dụng..
 • Với Chuyên gia phê duyệt tín dụng cấp B: Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 07 năm kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động phê duyệt / thẩm định tín dụng..
 • Với Chuyên gia phê duyệt tín dụng cấp C: Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động phê duyệt / thẩm định tín dụng.

3.    Bằng cấp bắt buộc:       

Tốt nghiệp Đại học/trên đại học tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên.

4.    Các kỹ năng:                 

 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng phân tích thị trường, chính sách ngân hàng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng làm việc nhóm.

5.    Các yêu cầu khác:         

 • Tinh thần trách nhiệm, liêm trực, tuân thủ quy định.
 • Làm việc độc lập, quyết đoán, chịu được áp lực cao.
 • Am hiểu về ngành/lĩnh vực.
 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính – ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng.
 • Phong cách, thái độ làm việc năng động, tích cực, thể hiện tính chuyên nghiệp; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint; Tiếng Anh TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương.
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

 1. Nộp hồ sơ trực tuyến tại website:  http://tuyendung.seabank.com.vn  hoặc gửi Đơn dự tuyển về  hộp thư: linh.np6@seabank.com.vn
 2. Mẫu đơn dự tuyển tải về  TẠI ĐÂY
 3. LƯU Ý

Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: Ha Noi_vịtríứngtuyển_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.