Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CG/CVCC/CVC/CV Mô hình rủi ro tín dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Banking, Risk Division
 • 01/07/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng, tổ chức, triển khai công tác xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng theo định hướng của SeABank.
 • Đảm bảo công tác xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng được thực thi đồng bộ và nhất quán trên toàn hệ thống SeABank.
 • Đảm bảo hoạt động xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng được triển khai một cách toàn diện, kịp thời, áp dụng các thông lệ tốt nhất trên thị trường, hướng tới các tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến theo Basel II, trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng và theo định hướng chiến lược của SeABank.
 • Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các vấn đề về các mô hình rủi ro tín dụng.
 • Đầu mối triển khai và quản lý việc thực thi các dự án xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng. Cụ thể:
 • Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng (score card, xếp hạng tín nhiệm…) bao gồm nhưng không giới hạn ở các phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, định chế tài chính, khách hàng trong ngành đặc thù v.v..
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) theo quy định từng thời kỳ.
 • Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình, xử lý dữ liệu trên SQL.
 • Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dưng, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtest).
 • Thực hiện chuyển giao các kỹ năng cần thiết trong việc vận hành các mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho các đơn vị liên quan.
 • Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu.
 • Phối hợp với IT xây dựng phần mềm hoặc tích hợp mô hình xếp hạng, chấm điểm, dữ liệu CIC tập trung v.v… lên hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý hồ sơ tín dụng tự động khác trên nền tảng BPM, hệ thống corebanking T24.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình.
 • Quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển mô hình, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

Job Requirement

 1. Kinh nghiệm về Mô hình rủi ro tín dụng, xây dựng, quản lý, phát triển và kiểm định các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng;
 2. Ưu tiên các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng;
 3. Am hiểu tình hình kinh tế, xã hội; am hiểu về các sản phẩm tín dụng, quy định, quy trình của ngân hàng và các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

 1. Nộp hồ sơ trực tuyến tại website:  http://tuyendung.seabank.com.vn  hoặc gửi Đơn dự tuyển về   hộp thư: dung.ttm2@seabank.com.vn 
 2. LƯU Ý

Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: QTRR_vịtríứngtuyển_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.