Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên chính Quan hệ Đối tác Khách hàng Cá nhân Ha Noi 20/10/2017
2 Chuyên viên Hỗ trợ hạ tầng Ha Noi 20/10/2017
3 Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân - Bắc Ninh Bac Ninh 20/10/2017
4 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Quảng Ninh, Hải Phòng Hai Phong
Quang Ninh
18/10/2017
5 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Quảng Ninh Quang Ninh 16/10/2017
6 Trưởng phòng Giao dịch - KV miền Nam Can Tho 13/10/2017
7 CV/ CV Chính Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam Ho Chi Minh 13/10/2017
8 Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam An Giang
Kien Giang
09/10/2017
9 Giao dịch viên - KV Cẩm Phả, Quảng Ninh Quang Ninh 06/10/2017
10 Nhân viên hành chánh nhân sự - KV miền Nam Ho Chi Minh 05/10/2017
11 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam Ho Chi Minh
Can Tho
03/10/2017
12 Giao dịch viên - KV miền Nam Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Binh Duong
03/10/2017
13 Chuyên viên Quản lý tiền tệ và chuyển tiền quốc tế - Khối Khách hàng Định chế tài chính và Ngân hàng Giao dịch Ha Noi 29/09/2017
14 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hải Dương Hai Duong 28/09/2017
15 Chuyên viên quỹ - Khu vực miền Nam Ho Chi Minh 27/09/2017
16 Phó Giám đốc kinh doanh (mảng Khách hàng Doanh nghiệp) - KV Hải Dương Hai Duong 27/09/2017
17 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - KV Hải Dương Hai Duong 06/09/2017
18 Chuyên viên Thẩm định -Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Thành Công (S-Value) Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
13/04/2017
19 Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - KV Hải Dương Hai Duong 28/09/2017
20 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Trung Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
DakLak
Thua Thien Hue
...
20/10/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.